Ułatwienia dostępu

REGULAMIN
Rajdu Rowerowego „Koło wkoło Gminy Węgliniec 2023”

TERMIN – 03 czerwca 2023 r.
START I META – w miejscowości Węgliniec (Plac Wolności 1)
GODZ. 10:00 – Pętla Rodzinna z pięknem przyrody w tle – ok. 25 km

Organizatorem rajdu jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat. Młodsi uczestnicy muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Jeżeli mają, nie mniej niż 15 lat mogą jechać bez opiekunów, ale za ich pisemną zgodą. Dzieci poniżej 15 lat mogą jechać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

Rajd rozpoczyna się przed Węglinieckim Centrum Kultury, przy Placu Wolności 1, w dniu 03 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. Planowany powrót pod ok. godz. 14.00.

Trasa rodzinna około 25 km prowadzi przez przepiękne tereny leśne Gminy Węgliniec.
Opis trasy: trasa łatwa, rodzinna, poprowadzona głównie drogami szutrowymi i asfaltowymi, bez większych utrudnień i bezpieczna. W przeważającej części wiedzie po terenach leśnych.
Wszyscy uczestnicy rajdu na starcie otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdu, talon na poczęstunek po powrocie, podczas Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie można dokonać:

 1. Osobiście w dowolnym terminie, w siedzibie Węglinieckiego Centrum Kultury przy Placu Wolności 1, w godzinach od 8.00 do godz. 16.00, od poniedziałku do piątku.
 2. W dniu startu poprzez wpisanie się na listę u organizatora rajdu.

WAŻNE!

 1. Osoby indywidualne i grupy poruszają się po drogach publicznych zgodnie z kodeksem ruchu drogowego.
 2. Na trasie rajdu szczególnie na drogach biegnących po terenach leśnych należy: szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania w lesie, nie wyrzucamy żadnych śmieci!!!, nie niszczymy drzew, krzewów, runa leśnego. Nie wchodzimy na tereny ostoi zwierzyny lub inne zakazane miejsca stosownie oznakowane.
 3. Uczestnik rajdu nie może samowolnie z niego zrezygnować bez porozumienia z Przewodnikiem.
 4. Na rajd przyjeżdżamy sprawnymi rowerami, z dobrze napompowanymi kołami, zabierając ze sobą podstawowe narzędziai części zapasowe – klucze, dętki, łatki. Każdy liczy pod tym względem na siebie. Grupa solidarnie pomaga w naprawie.
 5. Awaria roweru musi być zgłoszona Przewodnikowi rajdu.
 6. Ubranie: stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty itp.
 7. Na starcie wszyscy uczestnicy mają obowiązek wpisać się na listę obecności w celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie.
 8. Każdy uczestnik zabiera na trasę wg własnych potrzeb prowiant, napoje itp.
 9. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
 10. Uczestnik zobowiązuję się:
  a) zachowywać się stosownie w miejscach publicznych,
  b) nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolną, kartę rowerową itp.
 12. Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z:
  a) wyrażeniem zgody na respektowanie niniejszego regulaminu,
  b) wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku, na potrzeby promocji rajdu.

Więcej informacji:

Cezary Bajorek tel. 600 247 340; Krzysztof Polewski tel. 692 514310

Zgoda rodzica/opiekuna

Kategorie: Aktualności