Ułatwienia dostępu

Punkty muzealne

Informacje o dostępnych punktach muzealnych

Punkt Muzealny Kresów Wschodnich

Muzeum mieści się w dwóch wagonach towarowych, jakimi przybywali Polacy z kresów Wschodnich do obecnej gminy Węgliniec. W jednym z nich eksponowane są m. in. sprzęty gospodarstwa domowego, figura Matki Boskiej z Buczacza, miejscowości, z której przybyli ob. mieszkańcy. W drugim wystawy fotograficzne: Lwów na starej fotografii”, „Historia Wielkiego Bałakania”, „Słobódka Janowska”.

Punkt można zwiedzać indywidualnie lub w grupach po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu pod nr 606 805 178.

Izba Podolska

22 stycznia 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Kresy w Pamięci” otwarto Izbę Podolską przy Węglinieckim Centrum Kultury na Placu Wolności 1. Stała się ona uzupełnieniem Punktu Muzealnego Kresów Wschodnich, mieszczącego się w dwóch wagonach towarowych stojących również przy tymże Placu.

W Izbie odtworzono wnętrze dawnego, wiejskiego mieszkania Kresowian. Znajdują się w niej oryginalne przedmioty codziennego użytku. Utworzono tzw. „święty kąt” z obrazami, krucyfiksem i figurą Matki Boskiej, która pochodzi z kościoła w Buczaczu. Wśród wyposażenia na uwagę zasługują: czynny piec chlebowy, żarna, tłocznia oleju. Izbę Podolską można zwiedzać indywidualnie lub w grupach po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu z Panem Alfredem Janickim pod nr 606 805 178.

Istnieje również możliwość organizowania w Izbie spotkań rodzinnych max. do 25 osób.

  • Wagon Muzeum

  • Środek wagonu muzeum