Ułatwienia dostępu

 1. Zasady ogólne
  Zawody odbywają się na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. W czasie zawodów obowiązują zasady fair play. Każdy uczestnik powinien mieć zegarek. Grzyby ocenia niezależna komisja licencjonowanych grzyboznawców, która ogłosi wyniki zawodów. W lesie zawodnikom mogą towarzyszyć grzyboznawcy organizujący Wystawę Grzybów.
 1. Warunki uczestnictwa
  W Mistrzostwach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wpłaci “wpisowe”w punkcie informacyjnym. Wpisowe wynosi 20,00 zł. Wpisowe można uregulować w punkcie informacyjnym w sobotę (09.09) w godzinach 9:00-19:00. lub w niedzielę bezpośrednio przed wyjazdem do lasu. Konkurs jest indywidualny.
 1. Czas
  Zawodnicy wyjeżdżają do lasu w niedzielę (10.09) o godzinie 7:00 busami podstawionymi na Placu Wolności w Węglińcu. Powrót z lasu ok. godziny 12:00, busami oczekującymi w wyznaczonym miejscu.
 1. Zbiór
  Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do pojemników dostarczonych i oznakowanych przez Organizatora. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, maślak pieprznik jadalny, mleczaj rydz.
  UWAGA! OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYWOŻENIA WCZEŚNIEJ
  ZEBRANYCH GRZYBÓW-POD KARĄ DYSKWALIFIKACJI!!
 1. Punktacja
  Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone z dokładnością do 10 gramów. Za każde 10 gramów zawodnik otrzymuje 1 punkt. Komisja dodaje od 1 do 5 punktów zawygląd grzybów i różnorodność gatunków. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów. Grzyby stare, spleśniałe psujące się i nadmiernie zaczerwione usuwane są z koszyków przed ważeniem.
 1. Kary
  Za każdą minutę spóźnienia do autobusu – 1 punkt karny. Za śmieci w koszyku – 1÷10 punktów karnych. Zawodnik podlega dyskwalifikacji :
  a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego lub jakiegokolwiek zwierzęcia
  b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.
 1. Nagrody
  Najlepsi zwodnicy otrzymają nagrody rzeczowe, od których należy wnieść podatek od darowizny w kwocie 10% WARTOŚCI NAGRODY.
 1. Zapisy
  Uczestnicy mogą zapisywać się do udziału w konkursie telefonicznie od 4.09.2023 r.- tel. 75 723 62 29 lub w dniu imprezy – tel. 793 226 524

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu zawodnicy zostaną powiadomieni.

Kategorie: Aktualności