Ułatwienia dostępu

Rajd rowerowy organizowany jest ramach 25 Święta Grzybów 2023 w Węglińcu przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej.

W tym roku zapraszamy Państwa na wycieczkę „Do skałek przy brzegach Kwisy”.

 1. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat. Młodsi muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Jeżeli mają, nie mniej niż 15 lat mogą jechać bez opiekunów, ale za pisemna ich pisemną zgodą. Dzieci poniżej 15 lat mogą jechać wyłącznie pod opieką rodziców (Załącznik nr 1 – zgoda opiekunów)
 2. Rajd rozpoczyna się w Parku Miejskim w Węglińcu w dniu 09.09.2021r. o godz. 9:00, planowane zakończenie rajdu około godz. 13:00 w tym samym miejscu. Rajd kończymy wspólną paradą rozpoczynającą Święto Grzybów.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać w dniu startu poprzez wpisanie się na listę u Organizatora rajdu.
 4. Organizator przewiduje 1 trasę rajdu w formie wycieczki z przewodnikiem. Trasa około 38 km w terenie płaskim z lekkimi podjazdami większości szutrowej i asfaltowej o średnim poziomie trudności. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy ze względu na warunki pogodowe lub nieprzewidziane sytuacje na trasie. Uczestnicy poruszają się z instruktorem w formie wycieczki rowerowej. W ramach imprezy każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy znaczek oraz poczęstunek po zakończeniu imprezy.
 5. Zasady poruszania się grupy:
 • po drogach publicznych zgodnie z kodeksem ruchu drogowego,
 • na wycieczkę przyjeżdżamy sprawnymi rowerami, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe – klucze, dętki, łatki. Każdy liczy pod tym względem na siebie. Grupa solidarnie pomaga w naprawie,
 • ubranie: stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty itp.,
 • na starcie wszyscy uczestnicy mają obowiązek wpisać się na listę obecności w celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie,
 • każdy uczestnik zabiera w własnym zakresie prowiant, napoje itp.,
 • awaria roweru musi być zgłoszona kierownikowi wycieczki,
 • uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem wycieczki.

6. Uczestnik zobowiązuję się:

 • podczas postoju szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania na terenach leśnych,
 • zachowywać się stosownie w miejscach publicznych,
 • nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolą, kartę rowerową itp.
 2. Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie niniejszego regulaminu.
 3. Każdy uczestnik wycieczki powinien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Na wycieczkę jedzie na własną odpowiedzialność.
 5. Regulamin wycieczki do wglądu u organizatora.
 6. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej
Krzysztof Polewski Tel. 692514310
Krzysztof_Polewski@poczta.fm

Zgoda rodzica/opiekuna

Kategorie: Aktualności