Ułatwienia dostępu

Węgliniec Bike Challenge 2023
REGULAMIN RAJDU

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu serdecznie zapraszaja do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym „Węgliniec Bike Challenge 2023”


Aby wziąć udział w rajdzie należy spełnić poniższe warunki:
I. Przejechać min. 100 km zwiedzając, przedstawione na końcu niniejszego regulaminu, miejsca w Gminie Węgliniec i nie tylko.
II. Określone miejsca można zdobywać w dowolnej kolejności tzn., że można np. rozpocząć rajd od miejsca w Ruszowie i pokonywać kolejne punkty na mapie.
III. Trasę należy pokonać w ciągu jednego dnia, w terminie od 03 czerwca do 08 października 2023 r. Dopuszcza się wykonanie zadania w ciągu 2 dni pod warunkiem zachowania kolejności punktów (Ten warunek nie dotyczy osób biorących udział w rywalizacji czasowej).
IV. Trasę można pokonać w grupach, jednakże trzeba pamiętać, że każda z osób w grupie musi spełnić wszystkie warunki rajdu.
V. Zapisać przejechaną trasę rajdu w postaci cyfrowej śladu GPS np. ślad Traseomap, MapMyFitness, Strava,Naviki itp.
VI. Udokumentować w formie zdjęć swoją obecność we wszystkich miejscach.
VII. Wpłacić na konto Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu dobrowolną kwotę (min. 20 zł) z dopiskiem WBC 2023 + imię i nazwisko uczestnika.
nr konta 51 8382 0001 2618 1871 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec
UWAGA! Wpłaty można również dokonać gotówką w Węglinieckim Centrum Kultury w godz. 10.00 – 14.00
VIII. Przesłać, podając imię i nazwisko uczestnika:

 • potwierdzenie przejechania trasy rajdu (ślad GPS lub czytelny screen z ekranu aplikacji)
 • potwierdzenie wpłaty
 • zdjęcia z obecności we wszystkich miejscach w formacie jpg. nie większe niż 1Mb
  na adres e-mail: turystyka@wegliniec.pl
  w terminie do 08 października 2023r.

INFORMACJE DODATKOWE
GCKSiR, w terminie do 25 października 2023 r. zorganizują piknik dla uczestników rajdu, podczas którego m.in. zostaną wręczone pamiątkowe medale oraz tradycyjnie dyplomy i nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu. Jeśli taka impreza nie będzie mogła dojść do skutku, wspomniane wyżej upominki, będą do odebrania w Węglinieckim Centrum Kultury lub na prośbę uczestnika wysłane na wskazany adres.
W załączeniu proponowany przebieg trasy w formacie pliku gpx.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. 692 514 310

RYWALIZACJA CZASOWA

Tegoroczny WBC to drugi rok, trzyletniej rywalizacji czasowej w kategorii kobiet i mężczyzn, o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec oraz Nagrodę Dyrektora GCKSiR w Węglińcu. Tzn., że będą zliczane czasy w trzech, kolejnych latach rywalizacji 2022-2024. Warunkiem wszczęcia rywalizacji jest uczestnictwo minimum 4 (czterech) osób w każdej kategorii. Uczestnicy rywalizują o 1,2 i 3 miejsce czyli odpowiednio o tytuł i puchar:
• Diamentowego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2022-2024
• Szmaragdowego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2022-2024
• Rubinowego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2022-2024

Natomiast każdego roku osoby z trzema najlepszymi wynikami czasowymi otrzymują drobny upominek, puchar i odpowiedni tytuł w danym roku:
• Złotego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2023
• Srebrnego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2023
• Brązowego Rowerzysty Węgliniec BikeChallange 2023

Osoby biorące udział w rywalizacji czasowej oprócz przekazania informacji z pkt VIII muszą dodatkowo udokumentować czas przejazdu, który chcą przedstawić do rywalizacji. Istnieje możliwość aktualizacji powyższych danych w przypadku przejechania i udokumentowania trasy ponownie z osiągniętym lepszym czasem. Puchary i nagrody będą uroczyście wręczane na zakończenie sezonu rowerowego w Gminie Węgliniec.

W załączeniu proponowany przebieg trasy w formacie pliku gpx.

UWAGA!

 1. Drogi Turysto! WBC jest rajdem indywidualnym, z długimi, leśnymi, szutrowymi odcinkami między miejscowościami, dlatego musisz się zaopatrzyć w odpowiednią ilość prowiantu, wody i stosowną odzież.
 2. Niektóre odcinki wyznaczonej trasy, na przestrzeni od czerwca do października, mogą ulec pogorszeniu ze względu na pogodę, czy też wykonywane prace leśne, na co Organizatorzy nie mają wpływu.
 3. Podejmując się udziału w WBC 2022 jedziesz na własną odpowiedzialność.

Poglądowa trasa WBC 2023

Punkty kontrolne Węgliniec Bike Challenge 2023 wraz ze współrzędnymi:

 1. Węglinieckie Centrum Kultury (start i meta rajdu ), ( 51.17.12.18 N , 15.13.24.57 E)
 2. Ostoja turystyczno-przyrodnicza ASUAN, ( 51.17.39.38 N, 15.17.21.93 E)
 3. Kuźniczy most pod Ołobokiem ( 51.18.51.18 N ,15.17.16.18 E)
 4. Staw Wolnostary (51.19.44.20 N, 15.14.19.43 E)
 5. Cmentarz w Nowoszowie (nieistniejąca miejscowość w okolicach miejscowości Poświętne (51.26.32.77 N, 15.16.15.10 E)
 6. Przystanek Kościelna Wieś, ( 51.24.55.15 N, 15.11.11.74 E)
 7. Wiata przy jeziorkach na trasie nr 7 SigleTrack Ruszów,(51.26.05.49 N, 15.09.44.30 E)
 8. Dom Kultury w Ruszowie, (51.24.16.66 N, 15.10.33.15 E)
 9. Wieża widokowa Nadleśnictwa Ruszów przy potoku Gumnica, (51.23.53.43 N ,15.8.25.42E)
 10. Miejsce odpoczynku w Polanie, (51.23.40.85N, 15.15.05.29.28 E)
 11. Dom Kultury w Jagodzinie, (51.21.40.45 N, 15.9.50.36E)
 12. Dom Kultury w Starym Węglińcu,(51.18.14.42 N, 15.11.46.61 E)
 13. Wielka Gwiazda (skrzyżowanie w Nadleśnictwie Pieńsk), (51.18.17.33 N, 15.07.55.77 E)
 14. Kamieniołom „Skałki” przy stawie Krusza nadleśnictwo Pieńsk,(51.16.22.69N,15.5.28.53 E)
 15. Zielonka centrum pomnik ofiar wypadku w kopalni „Kaławsk”, (51.16.16.17N ,15.8.47.87 E)
 16. Dom Kultury w Czerwonej Wodzie, (51.14.49.90 N, 12.57.74 E)

Zdjęcia punktów kontrolnych:

1. Węglinieckie Centrum Kultury (start i meta rajdu)

 

2. Ostoja turystyczno-przyrodnicza ASUAN

 

3. Kuźniczy most pod Ołobokiem

 

4. Staw Wolnostary

 

5. Cmentarz w Nowoszowie (nieistniejąca miejscowość w okolicach miejscowości Poświętne)

 

6. Przystanek Kościelna Wieś

 

7. Wiata przy jeziorkach na trasie nr 7 SigleTrack Ruszów

 

8. Dom Kultury w Ruszowie

 

9. Wieża widokowa Nadleśnictwa Ruszów przy potoku Gumnica

 

10. Miejsce odpoczynku w Polanie

 

11. Dom Kultury w Jagodzinie

 

12. Dom Kultury w Starym Węglińcu

 

13. Wielka Gwiazda (skrzyżowanie w Nadleśnictwie Pieńsk)

 

14. Kamieniołom „Skałki” przy stawie Krusza w Nadleśnictwie Pieńsk

 

15. Zielonka centrum pomnik ofiar wypadku w kopalni „Kaławsk”

 

16. Dom Kultury w Czerwonej Wodzie

 

17. META – Węglinieckie Centrum Kultury

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

pobierz Wegliniec_Bike_Challenge_2023

 

Kategorie: Aktualności