Ułatwienia dostępu

Rajd rowerowy organizowany w ramach zakończenia sezonu rowerowego w Gminie Węgliniec przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej

W tym roku zapraszamy Państwa na wycieczkę pod tytułem
„Zakończenie sezonu 2023 Węgliniec”.

1.  Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat. Jeżeli mają nie mniej niż 15 lat, mogą jechać bez opiekunów, ale za pisemną ich pisemną zgodą. Dzieci poniżej 15 lat mogą jechać wyłącznie pod opieką rodziców.

2. Rajd rozpoczyna się w Parku Miejskim w Węglińcu w dniu 28.10.2023r. o godz. 11.00, planowane zakończenie rajdu około godz. 13.00. Rajd kończymy spotkaniem podsumowującym Sezon Turystyczny w 2023r. w Gminie Węgliniec.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać w dniu startu poprzez wpisanie się na listę
u organizatora rajdu.

4. Organizator przewiduje 1 trasę rajdu w formie wycieczki z przewodnikiem. Trasa około 20km w terenie płaskim z lekkimi podjazdami, w większości o nawierzchni szutrowej i asfaltowej, o średnim poziomie trudności. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy ze względu na warunki pogodowe lub nieprzewidziane sytuacje na trasie. Uczestnicy poruszają się z instruktorem w formie wycieczki rowerowej.
W ramach imprezy każdy z uczestników otrzyma poczęstunek po zakończeniu Rajdu.

5. Zasady poruszania się grupy:

 • po drogach publicznych zgodnie z kodeksem ruchu drogowego.
 • na wycieczkę przyjeżdżamy sprawnymi rowerami, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia
  i części zapasowe (klucze, dętki, łatki). Każdy liczy pod tym względem na siebie. Grupa solidarnie pomaga w naprawie.
 • ubranie: stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty itp.
 • na starcie wszyscy uczestnicy mają obowiązek wpisać się na listę obecności w celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie.
 • każdy uczestnik zabiera we własnym zakresie prowiant, napoje itp.
 • awaria roweru musi być zgłoszona kierownikowi wycieczki.
 • uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem wycieczki.
 • tempo jazdy dyktują najsłabsi.

6. Uczestnik zobowiązuję się:

 • podczas postoju szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania na terenach leśnych.
 • zachowywać się stosownie w miejscach publicznych,
 • nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolną, kartę rowerową itp.

8. Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie niniejszego regulaminu.

9. Każdy uczestnik wycieczki powinien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. Każdy uczestnik na wycieczkę jedzie na własną odpowiedzialność.

11. Regulamin wycieczki do wglądu u organizatora.

12. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej
Krzysztof Polewski Tel. 692514310

Zgoda rodzica na udział dziecka w rajdzie

Kategorie: Aktualności