Ułatwienia dostępu

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu (Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec) poszukuje osoby na stanowisko konserwatora, w pełnym wymiarze czasu pracy — umowa o pracę.

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

Prace w zakresie obsługi Stadionu Miejskiego w Węglińcu:
• Przygotowanie stadionu do meczów piłkarskich
• Otwieranie i zamykanie stadionu w godzinach otwarcia Stadionu Miejskiego wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego obiektu
• Utrzymanie we właściwym stanie płyty boiska piłkarskiego i boiska treningowego
• Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektu Stadionu Miejskiego w zakresie obsługi technicznej, drobnych prac remontowo-malarskich i porządkowych
• Utrzymanie w należytym stanie użytkowym pozostałych terenów zielonych i utwardzonych
Ponadto:
• wykonywanie drobnych prac remontowych, malarskich i napraw wyposażenia GCKSiR w Węglińcu
• prawidłowa eksploatacja oraz utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń grzewczych, instalacji i sieci: kotłów gazowych, urządzeń pomiarowych i pomocniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
• uczestniczenie przy okresowych przeglądach obiektu, instalacji i urządzeń wymaganych przepisami prawa budowlanego,
• utrzymywanie w należytym porządku i czystości terenu wokół placówek GCKSiR.

Wymagania obowiazkowe:

 1. Wykształcenie: co najmniej zawodowe
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Niekaralność
 5. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracach remontowych
 2. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność efektywnego organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność i kreatywność
 3. Prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. CV
 4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Termin i tryb składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną na adres GCKSIR: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec lub złożyć osobiście do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie GCKSiR.

RODO – Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *