Ułatwienia dostępu

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na wypiek wielkanocny. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Węgliniec. Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN konkursu na „Wypiek Wielkanocny”

I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węglińcu przy Placu Wolności 1.

II. Cele i uczestnicy konkursu:

 1. Celem konkursu jest promowanie tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez pieczenie
  i zdobienie domowych wypieków
 2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden samodzielnie wykonany
  wypiek.
 2. Wypiek wraz z notatką opatrzoną danymi uczestnika (imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu) należy dostarczyć w dniu 17 marca 2024 w godz. 13:00-15:00 do Węglinieckiego Centrum Kultury, Plac Wolności 1, Węgliniec.
 3. Ocenie poddane zostaną wyłącznie wypieki zgłoszone w czasie i terminie
  podanym powyżej.

IV. Kryteria oceny:

 1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace biorąc pod uwagę kryteria takie
  jak: – smak i zapach wykonanych ciast (degustacja) – dekoracja wypieku
 2. Wypieki oceniane będą przez 3-osobową komisję konkursową w dniu Kiermaszu
  Wielkanocnego -17 marca – ok. godz. 16:00
 3. Wypieki niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane
 4. Przekazujący pracę na konkurs:
  a. oświadcza, że jest jej autorem
  b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności Węglinieckiego
  Centrum Kultury.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, wyłącznie na potrzeby konkursu oraz
  promocji działań Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji (publikacja wyników
  na stronie internetowej).

V. Nagrody:

 1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace wyłaniając zwycięzcę
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 marca 2024 ok. godz. 16:30 podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Węglinieckim Centrum Kultury.

VI. Zwrot prac:
Przekazane na konkurs prace, po ogłoszeniu wyników zostaną przeznaczone do
sprzedaży dla uczestników Kiermaszu Wielkanocnego.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku
  zbyt małej ilości przekazanych prac. 2. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać w sekretariacie GCKSiR pod
  numerem telefonu
  75 723 62 29. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania i obowiązuje przez
  cały czas trwania konkursu.
Kategorie: Aktualności