Ułatwienia dostępu

IV Regionalny Festiwal Pizzy już 17.02 w Domu Kultury w Jagodzinie. Imprezę zaczynamy o godz. 16:00, a w programie między innymi występy artystyczne, kawiarenka oraz konkurs na najsmaczniejszą pizzę z atrakcyjnymi nagrodami. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu na najsmaczniejszą pizzę

Przepisy ogólne:

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu, Dom Kultury w Jagodzinie.

Konkurs adresowany jest do pasjonatów pizzy.

Celem konkursu jest:

  • propagowanie kultury włoskiej i zwyczajów włoskich
  • integracja społeczności lokalnej
  • promocja GCKSiR poprzez rozpowszechnianie informacji o imprezie w szerszym środowisku
  • umocnienie więzi mieszkańców

Promocja konkursu:

  • www.gcksirwegliniec.pl
  • www.wegliniec.pl
  • przekazanie informacji o konkursie do mediów społecznościowych

Kryteria konkursu:

Prezentacja potraw odbędzie się podczas „ IV Regionalnego Festiwalu Pizzy” w Domu Kultury
w Jagodzinie.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia jednej pizzy. Kształt i wielkość pizzy nie ma znaczenia.

Ocenie Jury podlegać będą walory smakowe i estetyczne.

Pizza powinna być dostarczona w dniu konkursu do godz.17:00 do DK w Jagodzinie.
Adres: Jagodzin 30, 59-950 Ruszów.

Jury po degustacji nagrodzi najlepszą pizzę. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości estetycznej, nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

Terminarz:

Zgłoszenia do konkursu pod numerem tel. 668 993 093

Termin zgłaszania do konkursu do 16.02.2024r.

Laureata konkursu wyłoni jury konkursu złożone z trzech osób.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „IV Regionalnego Festiwalu Pizzy” w Jagodzinie

Nagrody:

Konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wykorzystanie pracy konkursowej:

Autor/autorzy prac przystępując do konkursu oświadcza/ją, że wyraża/ją zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Informacja o konkursie:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest pani Małgorzata Fink tel. 668 993 093


Zapraszamy do Jagodzina!

Kategorie: Aktualności